EPRAHA8

Provozní řád

Úvod

Cílem internetové sítě ePraha8.NET je, aby každý občan měl právo na nediskriminační přístup k informacím.
Každý občan může prostřednictvím internetové sítě ePraha8.NET (síť) vyhledávat informace a komunikovat s ostatními, ale i využít síť pro užší elektronický styk s úřadem. Síť nesmí být využívána ke komerčním účelům nebo práci na internetu, její využití musí být striktně nekomerční. Provoz sítě podléhá zejména platné legislativě ČR, směrnicím EU a pravidlům ČTÚ.

1. Obecná ustanovení

1.1 Provozní řád regionálního komunikačního systému na Praze 8 (dále jen „Provozní řád“) upravuje podmínky využívání WiFi sítě na Praze 8, kterou pro městskou část Praha 8 zajišťuje smluvní partner (dále jen „Poskytovatel“).

2. Struktura sítě

2.1 Regionální komunikační servis na Praze 8 tvoří:

Bezdrátové vysílače:

R1 – Na Žertvách 2247/29
R2 – Nad Šutkou 21
R3 – Thámova 7
R4 – Davídkova 37
R5 – Novákových 8
R6 – Chabařovická 1125
R7 – Burešova 14
R8 – Žernosecká 3
R9 – Na Korábě 2
R10 – Bedřichovská 1
R11 – Lyčkovo náměstí 6
R12 – Zenklova 52
R13 – Pernerova 34
R14 – Hrubého 2
R15 – Třeboradická 16
R16 – Hovorčovická 11
R17 – Krynická 15
R18 – Katovická 10
R19 – Libčická 10
R20 – ZŠ Dolákova 555/1
R21 – Na Šutce 440
R22 – U Školské zahrady 4
R23 – Bínova 10
R24 – Notečská 6
R25 – U Parkánu 17
R26 – Kokořínská 400
R27 – Nad Rokoskou 7
R28 – Ústavní 7
R29 – Zelenohorská 2
R30 – Krynická 2/490
R31 – Lublinská 11
R32 – Primátorská 34
R33 – Mazurská 599/1a
R34 – Větrná 10
R35 – Pomořanská 475/8
R38 – U Meteoru 6
R99 – U Meteoru 6 (v Bílém domě)


3. Pravidla pro připojení uživatele k síti

3.1. Poskytovatel zajišťuje běh vysílačů tak, aby jejich provoz byl plynulý a bez zbytečných dlouhých výpadků. Vysílač může být Poskytovatelem odstaven na nezbytně nutnou dobu z důvodu nutné profylaktické kontroly funkčnosti a to i bez předchozího upozornění Uživatelů.

3.2. Síť umožňuje běžné využívání internetu a elektronické pošty. Jsou povoleny porty pro využívání následujících služeb: FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP, DNS. Využívání dalších není povoleno.

3.3. Poskytovatel omezí přístup koncových uživatelů na vybrané webové prezentace a adresy zejména ty, které obsahují pornografii, poskytují data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mají rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah. Seznam webových prezentací a adres je průběžně aktualizován. Poskytovatel je oprávněn nastavit aktuálně pravidla povolených a nepovolených přístupů podle vývoje legislativy.

3.4. Uživatelem pro účely tohoto Provozního řádu je osoba, která je řádně zaregistrovaná pro aktivaci k internetu v síti a má v místě připojení pokrytí dostatečně kvalitním signálem pro využívání sítě. Pro připojení jsou potřeba splnit následující technické podmínky:


3.5. Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru Poskytovatele. Pakliže je zjištěno používání IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru Poskytovatele, má poskytovatel právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit Uživateli další připojování k Síti a to okamžitě, bez nutnosti Uživatele o tomto faktu informovat.

3.6. V Síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server či IPv6 RA.

3.7. Pro odchozí poštu je doporučeno využívat serveru smtp.epraha8.net

3.8. Pakliže Uživatel nerozumí konfiguraci a instalaci WiFi zařízení, požádá o toto specializovanou firmu, nebo kohokoli, kdo dané problematice rozumí a je schopen provést měření dostupnosti signálu Sítě, nainstalování a konfiguraci zařízení nutného k připojení. Poskytovatel nezajišťuje instalaci, konfiguraci ani další podporu při instalaci zařízení Uživatele. Uživatel se může obrátit na kteroukoli společnost či osobu, může se také obrátit na partnery sítě, jejichž seznam je k dispozici na adrese www.praha8net.cz/podpora/.

3.9. Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v  ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.

4. Řízení provozu v síti

4.1. V Síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je Síť určena. Síť je koncipována pro připojení domácností za účelem získávání informací z internetových stránek státní správy a místní samosprávy a to také prostřednictvím elektronické pošty.

4.2. Každý z bezdrátových vysílačů je připojen linkou o kapacitě 2 Mbps, o kterou se dělí všichni uživatelé připojení k vysílači. Po 12ti hodinovém připojení dojde k automatickému odpojení uživatele. Pro opětovný přístup do sítě, je nutné se znovu přihlásit.

5. Hlášení problémů se sítí

5.1. K hlášení problémů se Sítí je pro Uživatele zřízeno telefonní číslo:
(+420) 270 000 955

5.2. V případě, že se budoucí Uživatel nemůže připojit z důvodu slabého či žádného signálu, není toto důvod k hlášení závady v síti. Z obecného principu WiFi nelze poskytnout připojení každému na území MČ Praha 8. Funkčnost služby v nepokrytých oblastech nelze žádným způsobem nárokovat.
 
5.3. Jelikož je WiFi pásmo veřejné a kdokoliv jej může využívat, je potřeba počítat s možností zahlcení či občasné zarušení frekvenčního pásma. Takovéto přechodné snížení kvality signálu nemůže Poskytovatel řešit. Dlouhodobé ruše