EPRAHA8

Prohlášení o přístupnosti

Stránky ePraha8.net se snaží o  naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i  WCAG 1.0  a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0 Strict. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a  zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Koncepce ePraha8.net vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Koncepce internetových stránek ePraha8.net vycházela především z těchto předpokladů:

Zkušenosti s Internetem Zdravotní dispozice (s respektem k vadám zraku, sluchu, problematice poruch soustředění či omezené mobility) Jazykové vybavení a schopnost porozumět psanému textu  (kompromis použití složitých slovních konstrukcích a právní závazné terminologii zejména v oblasti  legislativy) Technické vybavení (uživatelé nemohou používat jako vstupní ovládací zařízení myš, použití monochromatického monitoru, případně obsah interpretuje hlasová čtečka) Softwarové vybavení (použití jiných operačních systémů či internetových prohlížečů).

Aktuality

17.8.2018

Odstávka hotspotu R11 - Lyčkovo náměstí 6

Odstávka hotspotu R12 - Zenklova 52

Odstávka hotspotu R17 - Krynická 15

Odstávka hotspotu R19 - ZŠ Libčická 10

Odstávka hotspotu R25 - U Parkánu 17

Odstávka hotspotu R33 - Mazurská 599/1a

Odstávka hotspotu R34 - Větrná 381/10

Odstávka hotspotu R4 - Davídkova 37

Přehled akcí na území Prahy 8 je uveřejněn na webových stránkách MČ Praha 8 v oblasti Kalendář akcí.

Archiv zpráv

Infolinka

Provoz infolinky
v pracovních dnech 9 – 17 hod.

(+420) 270 000 955

Partneři

Praha 8 Casablanca e-invent s.r.o.